Torsdag 19. november 2015 på Modum Bad – avholdt

  • Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
  • Kursavgift: 1750,- kroner (inkl. enkel lunsj)
  • Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn tre uker før kursdato, belastes hele kursavgiften.

Å forebygge utbrenthet handler om å finne balansen mellom krav og forventninger på viktige livsområder: jobb, familie, samliv, helse, fritid. Gjennom en dag med faglige innspill, praktiske øvelser og erfaringsutveksling fokuserer vi på:

  1.  Å bli mer bevisst på hvilke ressurser du har – og hvordan du forvalter dem
  2.  Hvordan komme ut av en negativ spiral?
  3.  Verktøy for å skape balanse i sinn, kropp og kalender

Kursledere:

Marit_HvidstenMarit Hvidsten er psykiatrisk sykepleier og jobber til daglig med Rask Psykisk Helsehjelp i Modum kommune. Hun er også faglig ansvarlig for kurset “Litt hjelp i tide – styrket evne til livsmestring” og driver rådgivningssamtaler på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund.

 

 

 

Bjørnar JohannessenBjørnar Johannessen arbeider som helsesportspedagog og idrettsleder ved Modum Bad. Han har lang erfaring med å motivere andre til å ta tak i egne ressurser og mobilisere for å få til positiv utvikling og endring.

 

 

 

Tommy Sotkajærvi er psykolog og jobber til daglig med utvikling og gjennomføring av kurs, lavterskeltilbud og PREP. Han er medansvarlig for lavterskeltilbud via chat  i regi av Kildehuset. Han har erfaring med, og stor interesse for kognitiv atferdsterapi, aksept- og forpliktelsesterapi samt oppmerksomt nærvær (mindfulness).


Share Button
  •  

    Våre støttespillere: