5. – 7. september 2014 på Modum Bad – avholdt

  • Kursavgift: Kr. 500,-

Fortsatt Foreldre er et kurs om å styrke foreldresamarbeidet med eks-partner og bidra til at barna ikke blir stående mellom dere i vanskelige konflikter.

Kurset passer for deg som ønsker faglige innspill og støtte til å skape et godt nok foreldresamarbeid med eks-partner, til beste for barna. Du får hjelp til å møte konflikter på en konstruktiv og løsningsorientert måte og samtidig legge samlivsbruddet bak deg, og se fremover i livet.

I Fortsatt Foreldre tar vi opp fem hovedtemaer:

  • Bruddprosessen
  • Kommunikasjon, konflikt og samspill
  • Å se barnas livssituasjon
  • Foreldresamarbeid
  • Veien videre

Kurset vil bestå av faglige innspill fra kursleder, tid til egenrefleksjon og samtale i gruppe. Det er også et møtested for foreldre som har barn med en de ikke bor sammen med – et møtested for ny kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring av sin egen rolle som forelder og samarbeidspartner. Håpet er at dette kan gi konstruktive innspill til hvordan man kan skape et godt samarbeidsklima og prioritere barnas behov for trygghet og forutsigbarhet når de skal tilpasse seg mor og far sine nye livssituasjoner, som kan inkludere både nye partnere og andre barn, bosted og sosialt liv.

For mer informasjon, ta kontakt med kursleder egil.halleland@modum-bad.no eller ring 32 74 94 00.EgilHalleland2

 

Vi anbefaler at begge eks-partnere deltar på Fortsatt Foreldre-kurs, men de skal ikke gå på samme kurs.

Les om kursdeltakers opplevelse av Fortsatt Foreldre (i Aftenposten.no)

Mer om Fortsatt Foreldre

Fortsatt Foreldre er et kurs- og kompetanseprogram utviklet ved Modum Bad, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Tone Bergesens Stiftelse. Det er blitt til i samarbeid med erfarne fagpersoner på feltet familie, samlivsbrudd og foreldreskap:

Jesper Juul, Frode Thuen, Lisbet Holter Brudal, Kari Moxnes, Gry Stålsett, Odd Arne Tjersland, Grethe Nordhelle, Katrin Koch, Ingunn Størksen, Catharina Boland, Kirsti R. Haaland og Torbjørn Schade.

Programmet er utviklet for å forebygge psykososiale problemer for barn og voksne i kjølvannet av samlivsbrudd. I Fortsatt Foreldre-materiellet inngår en bok bestående av korte tekster basert på intervjuer med de tolv nevnte fagpersonene. Det er laget en DVD der profesjonelle skuespillere dramatiserer ulike hverdagssituasjoner hentet fra de fem kurstemaene: «Bruddprosessen», «Kommunikasjon, konflikt og samspill», «Å se barnas livssituasjon», «Foreldresamarbeid» og «Veien videre». De ulike temaene kommenteres underveis av psykologspesialist Frode Thuen. Boken og DVD’en er til salgs i vår nettbutikk. Det er også utviklet et hefte for kursdeltakere, samt et ressurshefte for kursledere.

Fortsatt Foreldre ble lansert i november 2007. Tre år og en omfattende revidering senere ble programmet overdratt fra Modum Bad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Du kan lese mer om dette her.

Tidligere kursdeltakeres utsagn om Fortsatt Foreldre:

”Jeg har blitt mye roligere etter Fortsatt Foreldre-kurset, og det synes jeg barnet mitt har også. Hun sover bedre nå. Jeg tror det er en sammenheng”.

”Min ekskone gikk på forrige kurs, og jeg merker forskjell på henne etter det. Vi samarbeider bedre allerede. Jeg har også hatt stort utbytte av kurset og tror samarbeidet vårt vil bedre seg enda mer nå”.

”Etter kurset klarer jeg å la faren til barna være mer i fred. Jeg er ikke lenger opptatt av å få ham til å gjøre slik eller sånn. Jeg tenker at han må ta ansvar for seg selv og sitt forhold til ungene. Jeg har sluppet taket, og jeg merker forskjell på datteren vår. Hun er mer avslappet”.

”Jeg har lært mye mer enn jeg trodde var mulig da kurset begynte. For meg har dette ført til en stor endring som pågår enda”.

”Fire av oss som var på kurset har møtt hverandre jevnlig etterpå. Vi har jobbet oss igjennom arbeidsboka, med stort utbytte”.

 

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: