Livsmestring

Kursdato: Torsdag 10. november 2016 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

Det er menneskelig å forsøke å unngå det som er ubehagelig. Vi ønsker kontroll i vårt eget liv, og forsøker å skape orden i eget tankeliv. Men denne strategien er full av paradokser. Forsøk på å kontrollere eller fjerne tanker fører ofte til mer tenking, og mer følelser om følelsene man ikke vil godta. Man risikerer å sette livet på vent, mens man kjemper for å ta grep om tankekjøret som ikke vil la seg kontrollere.

“Fra tankekjør til livskraft” er et kurs i hvordan man kan flytte fokus ut av hodet og inn i livet. Hvordan man, uavhengig av livets opp- og nedturer kan finne en måte å bevege seg i den retningen man egentlig ønsker.

Kurset gir innføring i hovedelementene i Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT, uttales «akt» som i å handle), en retning innen psykoterapi hvor målet er å dyrke psykologisk fleksibilitet. Psykologisk fleksibilitet forstås i ACT som en evne til å bære våre tanker og følelser litt lettere, og handle på bakgrunn av grunnleggende verdier framfor våre umiddelbare impulser, tanker eller følelser.

Du vil lære noe om hvordan psykologisk infleksibilitet kan gjøre livet vanskelig for deg, og hvordan dyrke psykologisk fleksibilitet gjennom:

 • Å ha kontakt med her-og-nå.
 • Å ta et skritt til siden av tankene dine, slik at du kan observere dem.
 • Å akseptere, åpne opp eller gi rom til opplevelsene dine (NB: Du behøver ikke like dem).
 • Å skille mellom det observerende og tenkende selvet, eller oppmerksomheten og tankene dine.
 • Å få kontakt med, og vite hva som er viktig. Hva vil du at livet ditt skal dreie seg om?
 • Å forplikte deg til å gjøre det som må til, gjennom konkrete handlinger i hverdagen.

Kurset passer for alle som er nysgjerrig på ACT, som ønsker inspirasjon eller veiledning i livsmestring. Kurset vil inneholde undervisning, praktiske øvelser og verktøy for å ta med seg videre.

Kurset må ikke forveksles med terapi, men kursleder vil kunne gi informasjon om psykologer som tilbyr ACT i terapiform.

Kursleder er Tommy Sotkajærvi. Han er psykolog og jobber til daglig med utvikling og gjennomføring av kurs, lavterskeltilbud og PREP. Han er medansvarlig for lavterskeltilbud via chat  i regi av Kildehuset. Han har erfaring med, og stor interesse for kognitiv atferdsterapi, ACT og oppmerksomt nærvær (mindfulness).


Praktisk informasjon og påmelding:

 • Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30.
 • Kursavgift: kr. 1850,- (inkl. enkel lunsj/kaffe/te/frukt)
 • Påmelding er bindende. Ved avmelding senere enn tre uker før kursdato belastes hele kursavgiften.
 • Frist for påmelding: 20. oktober

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: