UTSATT: Familiesamling for etterlatte ved selvmord

Familier med barn og ungdom inviteres til god ivaretakelse, gode opplevelser, kurs og aktiviteter sammen med andre som har opplevd å miste en av sine nære.

OBS! Samlingen i 2020 er avlyst pga Koronasituasjonen. Dato i 2021 er 15.-17. oktober (fullbooket)

  • Samling på Kildehuset, Modum Bad
  • Egenandel per familie kr. 900,- (medlem i LEVE) – kr. 1500,- (ikke medlem i LEVE)
  • Påmeldingsfrist 20. august
  • Familier som ikke har deltatt på samling tidligere, prioriteres

Modum Bad og Viken senter er nasjonale tilbydere av familiesamlinger for etterlatte ved selvmord. Samlingene er et samarbeid mellom Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), Viken Senter og Modum Bad.

Vi tilbyr to samlinger i 2020 for familier med barn og ungdommer, der hovedfokus er barnas sorgreaksjoner og behov når de har mistet et familiemedlem i selvmord. I år er tilbudet for familier som mistet en av sine for mer enn ett år siden.

PROGRAM OG INNHOLD
Programmet består av en blanding av undervisning, aktiviteter og gruppesamlinger tilpasset de ulike aldersgruppene. Det sosiale fellesskapet er en viktig del av samlingen som ledes av likepersoner og fagpersoner. Målet er å styrke familiens selvfølelse, samspill og mestringsstrategier når et selvmord rammer.

Vi legger til rette for et innhold som både gir faglig hjelp og støtte, avkobling og gode opplevelser.

Fellesskapet med andre etterlatte etter selvmord som har lignende bekymringer, følelser og opplevelser som deg og din familie, kan virke helende i bearbeidelse av sorgen og livet etter tapet. Det er også hva LEVEs familiesamlinger handler om: lindrende felleskap, varme, forståelse og gjenkjennelse, sammen med god faglig ivaretakelse. Program for samlingen vil bli lagt ut senere.

Familiesamlingene er landsdekkende og holdes på Viken senter i Bardu og på Modum Bad i Vikersund. Dere kan selv velge hvilken samling dere ønsker å melde dere på.

LAST NED BROSJYRE HER

Samlingen arrangeres med støtte fra Tone Bergesens stiftelse.


Share Button
  •  

    Våre støttespillere: