Kurs- og samtaletilbud for sosialarbeidere

Tilbud til FO-medlemmer som har personalansvar

 

Formålet med dette tilbudet er å sikre Fellesorganisasjonens (FO)s ledermedlemmer et rom for refleksjon og rådgivning på områdene arbeid, helse, samliv, familie og fritid.

Målsettingen er å fremme helse og livskvalitet, styrke bevissthet og identitet i yrkesrollen, samt forebygge utbrenthet og sykefravær.

Tilbudet er ikke diagnostisk eller terapeutisk.


  • Kurs for FO's ledermedlemmer

    "Litt hjelp i tide - styrket evne til livsmestring": Gjennom undervisning, erfaringsutveksling og veiledningssamtaler får deltakerne kunnskap og innsikt i teknikker som fremmer helse og styrker livskvalitet og -mestring.

  • Rådgivningssamtale for FO's ledermedlemmer

    En samtale med en erfaren fagperson og veileder kan bidra til å definere utfordringer, forstå vanskelige situasjoner og se valgmuligheter.

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: