Kurset “Litt hjelp i tide – styrket evne til livsmestring” gir rom til å

  • definere utfordringer og se veivalg
  • møte andre sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere med lederansvar
  • knytte nettverk på tvers av arbeidssteder

Gjennom undervisning, erfaringsutveksling og veiledningssamtaler får deltakerne kunnskap og innsikt i teknikker som fremmer helse og styrker livskvalitet og -mestring.

Alle som ønsker får mulighet til en individuell rådgivningssamtale på 45 minutter i løpet av kurset. Her gis du mulighet til å drøfte ulike utfordringer du måtte ha som leder med en erfaren fagperson. Vi kan gi råd og hjelpe deg til å se nye løsninger i utfordrende situasjoner. Tema kan for eksempel være konflikter, stress og lignende. Du kan også bruke timen til å bekrefte og styrke dine gode egenskaper som leder.

Kursavgift

Fellesorganisasjonen dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke sine reiseutgifter til Modum Bad.

OBS! Det er ønskelig med maksimalt to deltakere fra samme arbeidssted på samme kurs.

Deltakere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 3 uker før oppstart, belastes et gebyr på kr. 2.500,-. Gebyret dekkes ikke av FO. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges. Avbestilling gjøres skriftlig til kurs@modum-bad.no

Klikk her for informasjon om kurs i 2022


Få med deg det som skjer på Modum Bads kurs- og kompetansesenter
Registrer deg her og få vårt nyhetsbrev!

NYHETSBREV fra Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Ja takk, jeg vil ha informasjon og kurstilbud fra Modum Bad
Share Button
  •  

    Våre støttespillere: