Livsmestring og god arbeidshelse

Å arbeide som sosialarbeider er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Etterhvert kan man gå tom, stagnere, føle håpløshet eller mismot. På Modum Bad har vi lang erfaring i å gi hjelp til å få tak i egne ressurser og se nye muligheter. Nå har vi gleden av å tilby individuelle rådgivningssamtaler til FO-medlemmer som har personalansvar.

 • samtale med erfaren  fagperson og veileder

• hjelp til å forstå vanskelige  situasjoner og se  valgmuligheter

• rom til å reflektere rundt egen rolle som yrkesutøver og leder

• mulighet til økt bevissthet, for å forebygge utbrenning, fremme helse  og livskvalitet

• skifte fokus fra problem og årsaker til  å få frem ressurser  og mestringsstrategier
som kan brukes for å mestre/bære problemene.

Rådgivningssamtalen starter klokken 9.00 og kan vare inntil seks timer. Det blir servert en enkel lunsj.

“ Utrolig hvor mye som kan endre seg, løse seg
- i løpet av en rådgivningsdag!”

Fo-leder 2020

Fellesorganisasjonen har forhåndsbestilt 25 samtaledager og dekker utgiftene. Deltakere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn kl. 12 siste virkedag før avtalt tid, belastes et gebyr på kr. 2.500,-. Gebyret dekkes ikke av FO. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges. Avbestilling gjøres skriftlig til kurs@modum-bad.no

Vi kan tilby overnatting ved Modum Bad (NB! Forutsatt ledig kapasitet): Pris kr. 990,- inkl. frokost.
Kostnader til reise og eventuell overnatting må den enkelte dekke selv.

Hvordan er din arbeidshverdag?  Ta en test her

Kurstilbud, se her

Bestilling av rådgivningssamtale:

  • Hvis du ikke mottar mail fra oss innen en uke, ta kontakt på kurs@modum-bad.no

  •  

    Våre støttespillere: