Kurs- og samtaletilbud for sykepleiere

Livsmestring og god arbeidshelse


Tredagerskurs for NSF-medlemmer med personalansvar

 “Beste kurs jeg har vært på noen gang! Jeg fikk mange nye verktøy for å mestre stress. Jeg tror dette kan hjelpe meg til å stå lenger i jobben min” 

Kursdeltaker september 2017

Vi vil hjelpe deg:

• Til å definere utfordringer og se veivalg
• Med å sette av tid og rom til refleksjon og rekreasjon

Du får:

• Møte andre sykepleiere med lederansvar og knytte nettverk på tvers av arbeidssteder
• Rom for erfaringsutveksling og veiledningssamtaler
• Økt kunnskap og innsikt i egen situasjon

Sammen vil vi:

• Styrke bevisstheten omkring yrkes- og lederrolle
• Forebygge utbrenning
• Fremme helse og livskvalitet

“Flotte kurslokaler med  nærhet til fin natur. Deilig mat, god atmosfære med hyggelige og imøtekommende  kurholdere og kursarrangører” Anbefales!”

Kursdeltaker april 2017 

Hvordan er din arbeidshverdag?  Ta en test her

 

Se kursprogrammet her

Kursavgift:

Norsk Sykepleierforbund dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke sine reiseutgifter til Modum Bad. (Du kan søke om støtte til reise og opphold på rådgivningsdagene og reise til og fra kurs fra NSF. NB! Vi anbefaler at du setter deg inn i retningslinjene for tildeling i god tid.) Deltakere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 3 uker før oppstart, belastes et gebyr på kr. 2.500,-. Gebyret dekkes ikke av NSF. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges.

Datoer for kurs i 2022 kommer

  •  

    Våre støttespillere: