Omsorgsyrket er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Etterhvert kan man gå tom, stagnere, føle håpløshet eller mismot. På Modum Bad har vi lang erfaring i å gi hjelp til å få tak i egne ressurser og se nye muligheter. Nå har vi gleden av å tilby individuelle rådgivningssamtaler til NSF-medlemmer.

En samtale med en erfaren fagperson og veileder kan bidra til å definere utfordringer, forstå vanskelige situasjoner og se valgmuligheter. Målsettingen er å bidra til å styrke bevisstheten om egen rolle som yrkesutøver, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet.

Norsk Sykepleierforbund har forhåndsbestilt 50 samtaledager og dekker utgiftene. Sykepleiere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn kl. 12 siste virkedag før avtalt tid, belastes et gebyr på kr. 2.500. Gebyret dekkes ikke av NSF. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges. Avbestilling gjøres skriftlig til kurs@modum-bad.no

Vi kan tilby overnatting ved Modum Bad (NB! Forutsatt ledig kapasitet): Pris kr. 990,- inkl. frokost.

Kostnader til reise og eventuell overnatting må den enkelte dekke selv. Du kan søke om støtte til reise og opphold hos NSF. NB! Dette må gjøres i forkant av rådgivningen. Vi anbefaler at du setter deg inn i retningslinjene for tildeling i god tid.

Tilbudet ble gjort tilgjengelig for alle medlemmer i Norsk Sykepleierforbund fra vårsemesteret 2015. Ved stor pågang vil ledere bli prioritert.

Klikk her for å bestille rådgivningssamtale

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: