Share Button

Hvordan takle vanskelige utfordringer? Hvordan snakke støttende til seg selv? Dette kan barn og unge og deres hjelpere nå se på film.

Barn og unge  kan i tre nye kortfilmer se hvordan hjelpsomme tanker kan brukes for å takle motgang og vanskelige situasjoner på en god måte. Det er også laget en opplæringsfilm der hjelpere kan se  Psykologisk førstehjelp brukt i samtale med barn og unge.

-Filmene er et virkemiddel for at barn og unge skal forstå prinsippene i kognitiv atferdstilnærming slik disse er benyttet i Psykologisk førstehjelp. Filmene viser hvordan barn og unge kan bruke hjelpsomme tanker for å håndtere vanskelige utfordringer, sier Solrun Samnøy, prosjektleder ved RKBU Vest.

Handlingen i kortfilmene er dramatisering av hovedprinsippene i kognitiv atferdstilnærming. – Barn og unge kan selv se filmene, og de kan også brukes i skoleklasser eller av andre som arbeider med barn og unge, sier Samnøy. Å lære å finne hjelpsomme tanker, kan gjøre barn og unge bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner på en god måte.

Tre kortfilmer for barn og unge

Filmsnuttene for barn og ungdom viser hverdagssituasjoner hvor det å bruke hjelpsomme tanker er relevant:

Filmene egner seg å bruke i gruppesammenhenger som for eksempel for skoleklasser og i en-til-en- samtaler med barn og unge. – Filmene kan bidra til å alminneliggjøre vansker, og dermed gjøre det lettere for barn og unge å snakke med andre om utfordringer de opplever, forteller Solrun Samnøy. Filmene kan også bidra til at barn og unge får inspirasjon og mot til å håndtere sine egne utfordringer på en hensiktsmessig måte. De kan også brukes som del av opplæring i Psykologisk førstehjelp eller andre program som bygger på en kognitiv atferdstilnærming.

Opplæringsfilm for hjelpere

I tillegg til de tre kortfilmene er det laget en opplæringsfilm om Psykologisk førstehjelp for fagpersoner. – Filmen viser hvordan man kan bruke verktøyet Psykologisk førstehjelp sammen med barn og unge, sier Samnøy. Hensikten med filmen er at den skal bidra til å øke fagpersoners ferdigheter i å bruke Psykologisk førstehjelp som veiledet selvhjelp.

Psykologisk førstehjelp – opplæringsfilm
for fagpersoner som arbeider med barn og ungdom
Psykologisk førstehjelp er et verktøyskrin som kan bidra til å styrke barn og unges bevissthet om egne følelser, tanker og handlingsalternativer. Denne metoden gir trening i å bruke konstruktive strategier i møte med utfordrende situasjoner. Psykologspesialist Solfrid Raknes har utviklet Psykologisk førstehjelp, sammen med en referansegruppe av norske fagpersoner. Psykologisk Førstehjelp er utviklet med støtte fra blant annet Helse Bergen, Bergen teknologioverføring og RKBU Vest.

Filmene er produsert av Eli Gunnvor Grønsdal på oppdrag fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), i samarbeid med Rådet for Psykisk helse og med støtte fra Ekstrastiftelsen.

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: