I tillegg til PREP finnes en rekke andre samlivskurs i Norge. Her har vi listet opp noen av dem og gjengitt deres egen presentasjon av sitt kursopplegg

Godt samliv

Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. Kurset drives av kommunene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ansvarlig for innholdet.

Målet med kurset er å styrke parforholdet. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen. Mye er nytt for førstegangsforeldre: foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Ønsker dere å gå på Godt samliv-kurs, kan dere kontakte nærmeste helsestasjon.

Hva med oss?

Kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Kurset passer for dere som:

 • har en utfordrende hverdag
 • vil ha tid til å være kjærester
 • vil ha hjelp til å bli bedre på kommunikasjon
 • føler dere har lite tid til hverandre
 • ønsker verktøy til å håndtere konflikter
 • vil unngå krangling
 • vil treffe andre foreldre i samme situasjon

Kursene går over en helg, som regel fra fredag til søndag, og er lagt til hyggelige hoteller rundt i landet. Mer informasjon og påmeldingsmuligheter finner dere her: https://www.bufdir.no/Familie/Hjelp_til_parforholdet_og_familien/Hvamedoss/

Hva med meg?

Mange enslige som har gjennomgått et samlivsbrudd, opplever også vanskeligheter når det gjelder foreldresamarbeid. Egne kurs for enslige forsørgere for barn med nedsatt funksjonsevne er derfor et viktig tilbud i Hva med oss?

Tema for kurset:

 • Sånn er livet: en liten beretning fra hver deltaker.
 • Kommunikasjon: som nøkkel til samarbeid og forståelse.
 • Familie og nettverk: hvordan benytte seg positivt av dem uten å få dårlig samvittighet?
 • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene, og betydningen av å dele dem med noen.
 • Energi, glede og pågangsmot: hvordan få pusterom nok til seg selv, og overskudd nok til barn?

Kursene går over en helg, som regel fra fredag til søndag, og er lagt til hyggelige hoteller rundt i landet. Mer informasjon og påmeldingsmuligheter finner du her:

https://bufdir.no/Familie/Kurs/?coursetype=28&region=all

Bufferkurs

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. Alle par består av to ulike individer. Disse vil alltid ha personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette fører til noen konflikter eller utfordringer som ikke endres. De kan ikke løses en gang for alle, slik man løser enkeltstående konflikter gjennom konstruktive forhandlinger. Nyere forskning på par tyder på at de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen.

Dette er et samlivskurs med vekt på:

 • å styrke samholdet og hverdagskjærligheten
 • å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
 • å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold
 • å gi innblikk i hvordan man kan ivareta lyst og seksualitet i varige forhold

Mer informasjon og påmeldingsmuligheter finner dere her:

https://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/Bufferkurs___samlivskurs_for_par/

http://www.bufferkurs.no/index.php/k2-item/hvor-kan-vi-ga-pa-kurs/fagmiljoer-med-bufferkurskompetanse

Imago samlivskurs

Kursopplegg utviklet og tilbudt av Det norske Imago-institutt. Imago er en teori og metode for å oppnå kontakt og gjensidig forståelse mellom mennesker. Målet er sterke og livskraftige relasjoner, der partene føler seg hørt og forstått.

Hva kan du forvente å få ut av et Imago samlivskurs?

 • Medfølelse med, og forståelse for partneren din
 • Forståelse for hvorfor du ble forelsket i akkurat din partner
 • Forståelse for at konflikter og maktkamp er en naturlig del av forholdet
 • Kunnskap om hvordan frustrasjoner og konflikter kan forvandles til positiv energi
 • Forståelse for hvordan bagasjen vi har med inn i et forhold påvirker dynamikken
 • Hjelp til å løse opp fastlåste mønstre
 • Verktøy til å gjenskape kjærlighet og lidenskap
 • Metode for å snakke om viktige ting på en trygg måte

Kurset holdes på Voksenåsen kultur- og konferansehotel i Oslo. Det starter lørdagen kl. 9.00 og avslutter søndag kl. 18.00.

Mer informasjon og påmeldingsmulighet finner dere her: http://imagoterapi.com/samlivskurs

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: