Fyll inn skjemaet hvis du ønsker å annonsere på PREP.no

Som ansvarlig PREP-kursleder står du ansvarlig for at

  • innholdet i kurset er i tråd med PREP-konseptet slik dette er fremstilt og systematisering i kurslederhåndboken
  • hver deltaker får utdelt sitt eksemplar av “PREP for dere” og tale-lyttebrikke
  • kurset ledes av sertifiserte kursleder
  • Modum Bads til enhver tids gjeldende copyright respekteres
  • det refereres til PREP ved bruk av materiellet også i andre sammenhenger

Ved å annonsere dine PREP-kurs på våre nettsider, forplikter du deg til å sende rapport- og evalueringsskjema til oss i etterkant av kurset. Vi vil også ha beskjed hvis kurset blir avlyst. Det gjøres kjent på nettsidene at kurs som annonseres på PREP.no er kvalitetssikret av Modum Bad.

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: