Ta temperaturen på forholdet
og få ny inspirasjon

Vi sender bilen på  EU-kontoll og vi har årlige besøk hos tannlege og lege. Men hva med parforholdet ─  trenger ikke det også oppmerksomhet og ivaretakelse?

Når man lever tett sammen over tid vil man møte utfordringer og  forskjeller som kan skape gnisninger i et forhold. Par-sjekk gir dere mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk måte.

Oppdag styrker og utfordringer dere har som par, og få hjelp til å jobbe sammen for et godt forhold som varer.

Hvordan foregår en Par-sjekk?

1. Dere starter med å motta et online-spørreskjema som besvares individuelt.
2. Deretter får dere to samtaler med en veileder (kan eventuelt gjennomføres på én dag). I den første samtalen kartlegges styrkene og ressursene dere har som par. Samtidig ser vi på bekymringer og utfordringer dere opplever. I den andre samtaletimen forsøker vi å finne ut hvordan dere kan ta hånd om utfordringene på en god måte.
3. Etter andre samtale får dere som par en personlig feedbackrapport  som dere kan benytte for å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Par- sjekk er ingen terapi. For å hjelpe paret til å se sine styrker og stimulere til å pleie forholdet sitt brukes et kartleggingsskjema (AIRR) for å avdekke risiko- og ressursområder i parforholdet. Det amerikanske konseptet «The Marriage Checkup» er inspirasjonen til Par-sjekk, og hensikten er å se parets samspill i sammenheng med ting som påvirker forholdet, – slik som individuell sårbarhet, ytre ting som fører til stress samt forskjeller i personlighet.

Kartleggingen følges opp med to samtaler med en sertifisert veileder med god kunnskap om viktige faktorer som virker inn på tilfredshet og følelsesmessig intimitet i samlivet.
Deretter kan par avtale oppfølgingssamtaler, for eksempel en gang i året.
Konseptet er utviklet av danske psykologer ved Center for Familieudvikling i samarbeid med forskere fra Aarhus Universitet. Langvarig forskning på par er grunnlag for utviklingen av «The Marriage Checkup» og PREP –samlivskurs som sammen med fokus på tilknytning og følelser (emosjonsfokusert tilnærming) utgjør det faglige innholdet i Par-sjekk.

" NRK om Par-sjekk, da konseptet ble testet ut":
Parsjekk skal få færre par til å skilje seg 

Pris kr. 4.900,- Bestilles via e-post til kurs@modum-bad.no


Et forskningsbasert konsept utviklet i Danmark

Forskning gjennomført i 2013-2016 i regi av Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling.  233 par gjennomførte to par- sjekk med et års mellomrom.
Forskning  fra 2013 til i dag viser:

Tilbakemeldingene viste:

  • Tre av fire par fikk et positiv løft i samlivet etter første PAR-SJEKK (Par-sjekk)
  • For de som fulgte opp med en oppfølgingssamtale etter et år viser resultatene at alle par hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse
    med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon
    .

Les hva par som har benyttet Par-sjekk sier om konseptet:

Artikkel fra Vårt Land           Artikkel fra Danske Politiken

 

VÅR VEILEDER:

Anne Dahl, barnevernspedagog, familieterapeut og samlivspedagog.

For bestilling av en par-sjekk, send e-post til kurs@modum-bad.no

Pris kr. 4.900,- 

Dersom dere uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn kl. 12 to virkedager før avtalt tid, må prisen for samtalen betales.

Avbestilling gjøres skriftlig til kurs@modum-bad.no

  •  

    Våre støttespillere: