Et samtaletilbud bare for deg og partneren din!

Dette tilbudet består av veiledningssamtaler basert på innholdet i PREP-programmet. Opplegget tilpasses deres egne ønsker og behov, og ledes av en av våre erfarne samlivspedagoger.

Eksempler på tema:

  • Forventninger og roller
  • Hva hindrer oss i å kommunisere godt?
  • Hvordan skal vi snakke sammen på en trygg måte?
  • Hva er problemet egentlig?

Tilbudet finner sted på Modum Bad og foregår over hele eller halve dager.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE PARSAMTALE.

  • Hele dager varer fra kl. 09.00 til 15.00 og koster kr. 5.950,- . Inkludert i prisen er også lunsj og kursmateriell (samlivskurs på DVD og hver sin PREP parbok).
  • Halve dager varer fra kl. 09.00 til 12.00 eller fra kl. 12.00 til 15.00 og koster kr. 3.100,- . Inkludert i prisen er også kursmateriell (samlivskurs på DVD og hver sin PREP parbok).

Vi kan også tilby fleksibel løsning med to halve dager sammenhengende med overnatting på området. Er dette av interesse, ta kontakt pr telefon  (32 74 94 00) eller kurs@modum-bad.no. PREP parsamtaler er ikke en helsetjeneste, og gir dermed ikke rett til refusjon. Prisen må fullt ut dekkes av det enkelte par.

Dersom dere uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn kl. 12 to virkedager før avtalt tid, må prisen for samtalen betales. Avbestilling gjøres skriftlig til kurs@modum-bad.no


OBS! For par der den ene (eller begge) er lege eller tannlege, tilbyr vi gratis parsamtaler via avtaler med deres respektive profesjonsforeninger.
For informasjon og bestilling:


Vår parveileder:

Anne Dahl, barnevernspedagog, familieterapeut og samlivspedagog.

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: