PREParert for samliv

 

I Forsvaret navigerte Ole-Kristian ubåter, på PREP-kurs har han og kona Kathrine lært å stake ut riktig kurs for familien.

Les mer om familien Martinsen her

Kurset gir rom for både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, konflikter og vennskap, og mest om god kommunikasjon.


Vi tilbyr to typer PREP-kurs tilpasset Forsvarets egenartede utfordringer:

PREP samlivskurs og Oppfølgings-PREP for ansatte i Forsvaret

Kursene for 2021 er lagt ut og åpnet for påmelding. Klikk på lenken over og finn aktuelt kurs.


Tilpasset for ansatte i Forsvaret

Mange forsvarsansatte står overfor utfordringer som setter parforholdet på strekk. Behovet for å snakke godt og tydelig sammen blir dermed enda større.

PREP samlivskurs for ansatte i Forsvaret er tilpasset Forsvarets egenartede utfordringer, og tar for seg temaer som fravær, savn og engstelse.

Kursene skal passe for par i alle aldre - fra nyetablerte til de som har lang fartstid sammen, men skal særlig være et tilbud for par hvor en av partene skal delta eller nylig har deltatt i internasjonal tjeneste. Eller ansatte med betydelig fravær fra hjemmet, slik som feks. pendlere og seilere. Veteraner kan også delta på kurs inntil ett år etter hjemkomst fra internasjonal tjeneste.

 • Skjermer privatlivet: Kursene skjermer om parenes privatliv, og ingen må dele personlige erfaringer i plenum.
 • Varighet: Kursene varer fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 13.00
 • Lav egenandel: Paret foretar selv påmelding via Kildehusets hjemmeside. Vi sender faktura for egenandel kr. 500,-
 • Forbehold om antall deltakere: For at det skal bli kurs må det være minst 6 par, maks 16 par.

Hvem kan delta på Oppfølgings-PREP?

Er det en stund siden dere deltok på PREP Samlivskurs? Har det skjedd endringer i livene deres som gjør at en oppfriskning og utdypning av PREP-kunnskapen kunne passe godt nå? Kanskje kan det være godt for dere å ha god tid til hverandre i hyggelige omgivelser.

Kurset er for dere som allerede har deltatt på PREP-samlivskurs, og som ønsker å styrke nærhet og samhold i parforholdet.

Samliv er i stadig endring og hverdagen gir ofte lite rom for næring til dere som par. Vi tilbyr dere en helg sammen der dere kan konsentrere dere om hverandre og ha tid til de gode samtalene. I likhet med PREP samlivskurs vil det handle om kjærlighet, forventninger, utfordringer, glede, vennskap og god kommunikasjon. Oppfølgings-PREP har færre økter, og vil gi mer tid til veiledning og avkobling. I USA kalles slike oppfølgingskurs for "Booster-sessions". Poenget er nettopp å forsterke og forlenge effekten av det dere lærte på PREP samlivskurs.


Last ned brosjyre og kursoversikt ved å klikke på bildene under:

PREP brosjyre

Kursoversikt 2021


Påmelding

 • Deltakerne må oppgi: Navn på begge, e-postadresse, telefon og privat adresse.
 • Påmeldingen til Modum Bad er bindende og egenandelen refunderes ikke med mindre kurset blir avlyst av Forsvaret/Modum Bad. Egenandelen må være betalt for at man skal få plass på kurset og den refunderes ikke ved en eventuell avmelding.
  Svært viktig: Ved oppmøte og registrering på kurs må en av deltakerne i paret fremvise FD-ID som en forutsetning for at man kan delta på kurset. Dette er på grunn av sikkerhetsrutiner som må ivaretas.
 • Det er dessverre ikke anledning til å medbringe baby/barn på kursene. Dette fordi hensikten med kurset er at paret som deltar skal ha fokus på kursinnholdet og hverandre som par, samt av hensyn til øvrige par som deltar

  Klikk her for påmeldingsside (velg så ønsket dato)
  Problemer ved påmelding send en e-post til kurs@modum-bad.no

 

 •  

  Våre støttespillere: