PREP samlivskurs stimulerer til å ta opp viktige samtaleemner og behandle dem på en god måte. Studier viser at par som har gått på PREP samlivkurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

Egeninnsats er avgjørende for å få utbytte av et samlivskurs. Det blir satt av tid til parvise samtaler og øvelser underveis i programmet. For å skjerme deltakernes privatliv er det ikke lagt opp til gruppearbeid.


Dokumentert virkning av PREP samlivskurs

Siden PREP samlivskurs ble lansert i Norge har over 30.000 personer deltatt på kurs. Studier viser at par som har gått på PREP samlivkurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

  • PREP står for The Prevention and Relationship Enhancement Program – et forebyggende og samlivsstyrkende program.
  • Utviklet av forskere ved University of Denver, Colorado, USA, og er basert på vel 30 års forskning på samliv og parsamspill.
  • Modum Bad har innført, oversatt og tilrettelagt PREP for norske forhold, og holder Opplæringskurs i PREP for fagpersoner som ønsker å holde kurs.
  • Modum Bad hadde PREP-rettighetene til Skandinavia, og har lært opp ansvarlige i Sverige og Danmark. I 2010 kom dansk PREP-materiell, basert på den norske utgaven og i 2015 kom den svenske utgaven.
  • Modum Bad holdt det første PREP samlivskurs i Norge i 1999. Siden da har over 15.500 par deltatt på kurs.
  • De som deltar på kurs er både unge og gamle, og er fra 21 til 72 år. Gjennomsnittsalderen er 42 år. Gjennomsnittlig lengde på forholdet er 12 år.
Share Button
  •  

    Våre støttespillere: