Støtt oss

Ønsker du å støtte lavterskeltilbudene i Kildehuset?
Din gave gjør det mulig å hjelpe flere som trenger et sted å komme til når livet butter.

Kontonummer: 2270 05 72262

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: