Vi kan tilby omgivelser som:

 • legger til rette for styrking av arbeidsmiljø og samhold

 •  inspirerer til strategisk planlegging og utvikling av visjonære tanker

 •  bidrar til ro og senkede skuldre

 • gir nærhet og tilgang til Modum Bads spisskompetanse innen psykisk helsevern

Kildehuset kan leies til samlinger og seminarer av ulik størrelse. Med eller uten faglig program.
Vi kan skreddersy et faglig opplegg tilpasset din virksomhets ønsker og behov  – ta kontakt med oss.


Aktuelle tema for et faglig opplegg kan være:

Målgruppe: Bedrifter/virksomheter
 • Bare følelser eller …? Om følelser og følelsesbevissthet
 • De nødvendige grensene
 • Endringsprosesser og medfølende ledelse
 • Fra tankekjør til livskraft
 • Gode beskjeder
 • Grunnleggende om personlighetsforstyrrelser. Særlig vekt på narsissisme og emosjonelt ustabil (borderline)
 • Grunnleggende undervisning om følelser
 • Hva får meg til å føle meg verdifull?
 • Hva gjør jeg med sinnet mitt?
 • Krisehåndtering og emosjonell bearbeiding
 • Kropp, mat og trening. Når blir det sunne usunt?
 • Lev bedre – unngå å bli utbrent
 • Livskvalitet på jobben
 • Generell undervisning om dynamikkene som ligger bak mobbing
 • Når det gode blir for mye eller for lite av det gode. Om med-avhengighet. Når gode bånd mellom mennesker går over til å bli vonde bindinger
 • Når du har en medarbeider med psykiske vansker/lidelse
 • Ord med vinger. Om følelser og kommunikasjon
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Stress over tid – hva skjer?
Målgruppe: Førstelinjetjenesten, helse-, omsorg-, sosial- og utdanningssektor
 • Angst og depresjon. Hvordan forstå og møte?
 • De nødvendige grensene
 • Endringsprosesser og medfølende ledelse
 • Familier i sorg og krise
 • Farsrolle
 • Gode beskjeder
 • Grunnleggende affektteori/basalundervisning om følelser
 • Grunnleggende om personlighetsforstyrrelser. Særlig vekt på narsissisme og emosjonelt ustabil (borderline)
 • Grunnleggende traumeteori/traumelidelser/relasjonstraumer
 • Gudsbilder/gudsrelasjon/religionspsykologi
 • Hvordan bruker vi STIC?
 • Hvordan møte barns følelser?
 • Hvordan møte mennesker med schizoaffektive lidelser?
 • Hvordan være en god hjelper?
 • Implementering av forskningsbasert kunnskap i klinisk praksis
 • Innføring i metakognitiv terapi
 • Krisehåndtering og emosjonell bearbeiding
 • Kropp, mat og trening. Når blir det sunne usunt?
 • Marte Meo
 • Miljøterapi
 • Generell undervisning om dynamikkene som ligger bak mobbin
 • Når det gode blir for mye eller for lite av det gode. Om med-avhengighet. Når gode bånd mellom mennesker går over til å bli vonde bindinger
 • Når du har en pasient/bruker/elev med psykiske vansker/lidelse
 • Når sorg blir sykdom
 • Presentasjon av Circle of Security
 • Psykologisk førstehjelp
 • Relasjonstraumer i familien
 • Relasjonstraumer: Stabiliseringsarbeid og toleransevindu
 • Sekundærtraumatisering
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Tidlige relasjonstraumer og rusproblemer
 • Tilknytning
 • Å leve med psykisk sykdom i familien
Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten
 • Eksistensielle grunntema/eksistensiell psykologi
 • Endringsprosesser og medfølende ledelse
 • Familier i sorg og krise
 • Gudsbilder/gudsrelasjon/religionspsykologi
 • Hvordan bruker vi STIC?
 • Hvordan møte barns følelser?
 • Hvordan møte mennesker med schizoaffektive lidelser?
 • Implementering av forskningsbasert kunnskap i klinisk praksis
 • Innføring i metakognitiv terapi
 • Kropp, mat og trening. Når blir det sunne usunt?
 • Marte Meo
 • Miljøterapi
 • Når sorg blir sykdom
 • Presentasjon av Circle of Security
 • Relasjonstraumer i familien
 • Sekundærtraumatisering
 • Tidlige relasjonstraumer og rusproblemer
 • Tilknytning
 • Visualiseringsmetoder ved bearbeiding av traumer
 • Å leve med psykisk sykdom i familien
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: